سوالات متداول

مالکیت دامنه و هاست برای صاحبین وب سایت به مدت زمان خرید آنها بستگی دارد و مالکین این سرویس ها باید بسته به مدت زمان اعتبار به تمدید حق مالکیت دامنه و هاست اقدام نمایند . 

در صورتی که قادر به تمدید نبودید با پرداخت هزینه این ، به نمایندگی از شما ، تمدید صورت خواهد پذیرفت

در صورت سفارش کار با ارسال مدارک هویتی و شرکتی خود برای ما تمام اطلاعات به نام خود مالک و کارفرما ثبت خواهد شد . 

اخذ و دارا بودن مجوزهای لازم از مراکز اداری بر عهده خود کارفرما بوده و پس از ارسال به مجری اقدام به طراحی وب سایت می نماید 

تایید نهایی کار توسط کارفرما به منزله قبولی طراحی به مجری قلمداد می گردد . و پس از تایید  و تسویه با واحد مالی ، تمامی رمزها و اسناد تحویل کارفرما می گردد . 

اکثر کارفرماها تصور دارند که طراحی سایت به منزله صفحه اول سایت است . این باور و اطلاعات غلط در قرارداد جداگانه و مجزا بصورت دوره ای و با استمرار به نام سئو و بهینه سازی سایت با کارفرما منعقد می گردد . 

جهت برند سازی و استفاده در شبکه های مجازی و وب سایت کارفرما تحویل لوگو بر عهده کارفرماست . در صورت درخواست کارفرما طراحی لوگو به سفارش کارفرما صورت خواهد پذیرفت و هزینه آن از طراحی وب سایت جداگانه می باشد . 

در زمان درخواست سفارش کارفرما ملزم است تمامی اطلاعات کسب و کار را در اختیار مجری قرار دهد تا در طول پروژه توسط مجری استفاده گردد . 

در صورت درخواست کارفرما ، پشتیبانی بسته مورد نظر ، بصورت دور کاری انجام می گیرد . 

preloader